Календарне планування. І семестр. Геометрія 9 клас

geom_9_yershovaКалендарне планування вивчення геометрії в 9 класі за підручником: А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршов. — Х.; Вид-во «Ранок», 2009
2 години на тиждень, 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

І семестр 32
І.Розв’язування трикутників 16
1 Означення тригонометричних функцій на колі. Презентація  1
2 Тригонометричні тотожності. Тест он-лайн  1
3 Теорема косинусів. Наслідки теореми косинусів  1
 4 Теорема синусів  1
 5 Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів  і діаметром описаного кола  1
 6 Основні задачі на розв’язування трикутників. Тест онлайн «Розв’язування трикутників»  1
 7 Застосування розв’язування трикутників у задачах  1
 8 Контрольна робота №1  1
9 Аналіз контрольної роботи 1
10 Застосування тригонометричних функцій до знаходження площ. Площі трикутника та чотирикутника 1
11 Формула Герона 1
12 Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника. Презентація 1
13 Розв’язування задач і вправ 1
14 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
15 Контрольна робота №2 1
16 Аналіз контрольної роботи 1
ІІ. Правильні многокутники 6
17 Означення правильного многокутника. Існування вписаного і описаного кіл Презентація 1
18 Формули радіусів вписаного і описаного кіл правильного многокутника 1
19 Побудова правильних многокутників 1
20 Довжина кола і  дуги кола 1
21 Площа круга та його частин 1
22 Контрольна робота №3 1
III. Декартові координати на площинi 10
23 Аналіз контрольної роботи. Прямокутна система координат на площині 1
24 Координати середини відрізка 1
25 Відстань між двома точками із заданими координатами 1
26 Рівняння фігури на площині. Рівняння кола 1
27 Рівняння прямої 1
28 Взаємне розміщення прямих у системі координат 1
29 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
30 Контрольна робота №4 1
31 Аналіз контрольної роботи 1
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1

Завантажити