Календарне планування. І семестр. Геометрія 7 клас

geom7burda

Підручник: М.І.Бурда, Н.А.Тарасенкова

2 години на тиждень

№ уро-ку Теми, види письмових робіт кіль-кість годин

Матеріали до уроку

І семестр  32
І. Елементарні геометричні фігури та їх властивості  8 
1 Точки і прямі, їх властивості. Практична робота  1
2 Відрізки, вимірювання відрізків. Презентація  1
3 Відстань між двома точками. ПрезентаціяПрактична робота  1
 4 Розв’язування задач і вправ  1
 5 Кути. Вимірювання кутів. Бісектриса кута  1
 6 Кути. Вимірювання кутів. Бісектриса кута. Практична робота  1
 7 Контрольна робота №1  1
 8 Аналіз контрольної роботи  1
ІІ. Взаємне розміщення прямих на площині 18
Суміжні та вертикальні кути 7
9 Суміжні кути. Теореми та аксіоми 1
10 Суміжні кути. Розв’язування задач і вправ 1
11 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються 1
12 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються 1
13 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
14 Контрольна робота №2 1
15 Аналіз контрольної роботи 1
Паралельні та перпендикулярні прямі 11
16 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Презентація 1
17 Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої 1
18 Паралельні прямі. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Презентація. Тест онлайн 1
19 Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Конспект+презентація 1
20 Ознаки паралельності прямих 1
21 Розв’язування задач і вправ 1
22 Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих і січною 1
23 Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих і січною 1
24 Розв’язування задач і вправ 1
25 Контрольна робота №3 1
26 Аналіз контрольної роботи 1
ІІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників 6
27 Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника. Презентація 1
28 Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника Презентація+картка для практичної роботи 1
29 Властивості кутів трикутника 1
30 Властивості кутів трикутника. Тест он-лайн 1
31 Розв’язування задач і вправ 1
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1

Завантажити