Календарне планування. Математика 6 клас

Календарне планування вивчення математики за підручником  Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів,  К.: видавничий дім «освіта», 2014

4 год на тиждень, всього у І семестрі 64 год

уроку

Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків

кількість

годин

  І семестр  64
  І. Подільність натуральних чисел 11
1 Дільники та кратні натурального числа. Прості числа 1
2 Ознаки подільності на 2, 5 і 10  1
3 Ознаки подільності на 3 і 9  1
 4 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  1
 5 Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник  1
 6 Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник  1
 7 Найменше спільне кратне  1
 8 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  1
9 Підготовка до контрольної роботи 1
10 Контрольна робота №1 1
11 Аналіз контрольної роботи №1 1
  ІІ. Звичайні дроби  30
12 Основна властивість дробу. Скорочення дробу 1
13 Основна властивість дробу. Скорочення дробу 1
14 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
15 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
16 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
17 Додавання та віднімання звичайних дробів 1
18 Додавання та віднімання звичайних дробів 1
19 Додавання і віднімання цілих і дробових чисел 1
20 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
21 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
22 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
23 Контрольна робота №2 1
24 Аналіз контрольної роботи 1
25 Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа 1
26 Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа 1
27 Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа 1
28 Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом 1
29 Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом 1
30 Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом 1
31 Ділення цілих і дробових чисел 1
32 Розв’язування  вправ. Самостійна робота 1
33 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні десяткові дроби. Періодичні дроби. Десяткове наближення звичайного дробу  1
34 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні десяткові дроби. Періодичні дроби. Десяткове наближення звичайного дробу  1
 35 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  1
 36 Розв’язування задач і вправ на всі дії з дробами  1
 37 Контрольна робота №3  1
 38 Аналіз контрольної роботи  1
  ІІІ. Відношення та пропорції 24
39 Відношення. Основна властивість відношення 1
40 Відношення. Основна властивість відношення 1
41 Пропорція. Основна властивість пропорції 1
42 Пропорція. Основна властивість пропорції 1
43 Пряма та обернені пропорційні залежністі 1
44 Пряма та обернені пропорційні залежністі 1
45 Поділ числа у даному відношенні. Масштаб 1
46 Поділ числа у даному відношенні. Масштаб 1
47 Розв’язування задач і вправ. Матеріал до уроку: “Пропорція. Розвязування вправ. “Золота пропорція” (з презентацією) 1
48 Контрольна робота №4 1
49 Аналіз контрольної роботи 1
50 Коло і круг. Круговий сектор 1
51 Коло і круг. Круговий сектор 1
52 Стовпчасті та кругові діаграми 1
53 Стовпчасті та кругові діаграми 1
54 Відсоткові розрахунки 1
55 Відсоткові розрахунки 1
56 Розв’язування задач і вправ 1
57 Розв’язування задач і вправ 1
58 Контрольна робота №5 1
59 Аналіз контрольної роботи 1
60 Повторення вивченого матеріалу 1
61 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
62 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1

Завантажити