Календарне планування. І семестр. Математика 5 клас

mat5_pidrutschnikКалендарне планування вивчення математики за підручником  Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів ,К.: видавничий дім «освіта», 2013

4 години на тиждень (І семестр 64 год)

уроку

Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків

кількість

годин

  І семестр  64
1 Повторення вивченого матеріалу за 4 клас.   1
  І. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини 64
  Лічба, вимірювання і  числа 12
2 Предмети та одиниці лічби  1
3 Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків. Презентація  1
 4 Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків  1
 5 Координатний промінь  1
 6 Координатний промінь. Тест он-лайн  1
 7 Числові вирази. Рівності. Нерівності  1
 8 Числові вирази. Рівності. Нерівності  1
9 Порівняння натуральних чисел 1
10 Кути та їх вимірювання. Презентація та конспект уроку 1
11 Кути та їх вимірювання 1
12 Контрольна робота №  1 1
13 Аналіз контрольної роботи №1 1
  Дії першого ступеня   з  натуральними числами 12
14 Буквені вирази. Формули 1
15 Буквені вирази. Формули 1
16 Додавання натуральних чисел. Закони додавання (презентація) 1
17 Додавання натуральних чисел. Закони додавання 1
18 Віднімання натуральних чисел 1
19 Віднімання натуральних чисел 1
20 Многокутник та його периметр. Рівні фігури 1
21 Многокутник та його периметр. Рівні фігури. Презентація «Многокутник. Прямокутник. Квадрат. Периметр многокутника» 1
22 Трикутник та його види 1
23 Трикутник та його види 1
24 Контрольна робота №  2 1
25 Аналіз контрольної роботи №2 1
  Дії другого ступеня  з  натуральними числами 22
26 Множення натуральних чисел 1
27 Переставний  та  сполучний  закони  множення 1
28 Переставний  та  сполучний  закони  множення 1
29 Розподільний  закон 1
30 Розподільний  закон 1
31 Ділення  натуральних  чисел 1
32 Ділення  натуральних  чисел 1
33 Ділення  натуральних  чисел. Ділення  з  остачею  1
34 Підсумковий урок. Конспект уроку + презентація  1
 35 Контрольна робота №  3  1
 36 Аналіз контрольної роботи № 3  1
 37 Порядок  виконання  дій  у  виразах  1
 38 Порядок  виконання  дій  у  виразах. Презентація+конспект уроку  1
39 Рівняння 1
40 Рівняння 1
41 Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування 1
42 Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування. Презентація 1
43 Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування Презентація 1
44 Розв’язування рівнянь і задач 1
45 Розв’язування рівнянь і задач 1
46 Контрольна робота №  4 1
47 Аналіз контрольної роботи № 4 1
  Степінь  натурального  числа  з  натуральним показником.  Площі  та  об’єми фігур 13
48 Степінь  числа. Презентація 1
49 Степінь  числа. Презентація 1
50 Площа  прямокутника  і  квадрата Презентація 1
51 Площа  прямокутника  і  квадрата Презентація. Тест-онлайн 1
52 Прямокутний  паралелепіпед. Куб. Піраміда 1
53 Прямокутний  паралелепіпед. Куб. Піраміда 1
54 Об’єм  прямокутного  паралелепіпеда і  куба. Презентація 1
55 Об’єм  прямокутного  паралелепіпеда і  куба. Тест он-лайн 1
56 Об’єм  прямокутного  паралелепіпеда і  куба 1
57 Розв’язування задач і вправ 1
58 Розв’язування задач і вправ 1
59 Контрольна робота №  5 1
60 Аналіз контрольної роботи № 5 1
61 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
62 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
63 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
64 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1

Завантажити