Календарне планування. І семестр. Алгебра 9 клас

algebra_kravchuk9Календарне планування вивчення алгебри в 9 класі за підручником: Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
2 години на тиждень, 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

І семестр 32
І. Нерівності 18
1 Числові нерівності. Властивості числових нерівностей  1
2 Додавання  і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу  1
3 Розв’язування задач і вправ  1
 4 Нерівності з однією змінною. Об’єднання та переріз множин. Числові проміжки  1
 5 Розв’язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності  1
 6 Розв’язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності  1
 7 Лінійні нерівності з однією змінною  1
 8 Контрольна робота №1  1
9 Аналіз контрольної роботи 1
10 Системи лінійних нерівностей з однією змінною 1
11 Системи лінійних нерівностей з однією змінною 1
12 Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною 1
13 Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною 1
14 Доведення нерівностей.  Розв’язування задач і вправ 1
15 Контрольна робота №2 1
16 Аналіз контрольної роботи 1
II. Квадратична функція 16
17 Функція. Область визначення, область значень, графік функції 1
18 Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Парна і непарна функція 1
19 Найпростіші перетворення графіків функцій. Розв’язування задач і вправ 1
20 Найпростіші перетворення графіків функцій. Розв’язування задач і вправ 1
21 Розв’язування задач і вправ 1
22 Функція  у = ах2 1
23 Функція у = ах2 + bх + с, а ≠ 0, її графік і властивості 1
24 Побудова графіка функції у = ах2 + bх + с, а ≠ 0 1
25 Побудова графіка функції у = ах2 + bх + с, а ≠ 0 1
26 Побудова графіка функції у = ах2 + bх + с, а ≠ 0 1
27 Розв’язування задач і вправ 1
28 Розв’язування задач і вправ 1
29 Контрольна робота №3 1
30 Аналіз контрольної роботи 1
31 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1

Завантажити