Календарне планування. І семестр. Алгебра 8 клас

Календарне планування вивчення алгебри в 8 класі за підручником: О.Я. Біляніна, H.Л. Кінащук, І.М. Черевко, «Генеза», 2008
2 години на тиждень

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

І семестр 32
1 Повторення вивченого матеріалу за 7 клас  1
І. Раціональні вирази 32
2 Раціональні вирази. Допустимі значення змінних  1
3 Раціональні вирази. Допустимі значення змінних  1
 4 Раціональний дріб. Основна властивість  дробу  1
 5 Раціональний дріб. Основна властивість  дробу  1
 6 Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками  1
 7 Додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками  1
 8 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.  1
9 Контрольна робота №1 1
10 Аналіз контрольної роботи 1
11 Множення та ділення раціональних дробів 1
12 Множення та ділення раціональних дробів 1
13 Тотожні перетворення раціональних виразів 1
14 Тотожні перетворення раціональних виразів 1
15 Раціональні рівняння 1
16 Розв’язування раціональних рівнянь 1
17 Розв’язування раціональних рівнянь 1
18 Розв’язування раціональних рівнянь 1
19 Контрольна робота №2 1
20 Аналіз контрольної роботи 1
21 Степінь з цілим показником і його властивості 1
22 Степінь з цілим показником і його властивості 1
23 Стандартний вигляд числа 1
24 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
25 Функція y=k/x, її графік та властивості 1
26 Функція y=k/x, її графік та властивості 1
27 Розв’язування задач і вправ 1
28 Розв’язування задач і вправ 1
29 Контрольна робота №3 1
30 Аналіз контрольної роботи 1
31 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1

Завантажити